Historie - Časopis   FONORAMA

 

CHECK / FONORAMA

(27.12.2012)

 

     Dovoluji si všem zájemcům, a také pro osvěžení vlastních vzpomínek, připomenout hektickou dobu po pádu komunismu na začátku 90. let, kdy přání, touhy a naděje zastínily nebezpečí, které se sebou nové poměry přinesly. Hlavním poznatkem z pokusu o založení gramofonové firmy a vydávání hudebního časopisu bylo to, že po politických změnách už neplatily žádné zákazy, že bylo možné cokoli připravit a vyrobit. Neuvědomili jsme si ale vůbec, že danou věc je potřeba také prodat. To se nám podařilo jen částečně a chybějící finanční prostředky nám znemožnily v realizaci plánů pokračovat. První a bohužel i jediné číslo časopisu  FONORAMA  vyšlo v květnu roku 1992.

 

     Pro objasnění důvodů, které mého, již nežijícího přítele ing. Milana Kidoně a mě k vydání časopisu vedly, je potřeba se vrátit hluboko do minulosti. Do doby kdy, jsme se někdy na přelomu 70. a 80. let minulého století seznámili. Naprostá většina našich tehdejších rozhovorů byla o tom, co všechno bychom mohli v oblasti rockové hudby dělat, kdyby nám to komunistický režim, vládnoucí mocnými normalizačními prostředky dovolil. Naše představy se vykrystalizovaly do dvou hlavních směrů.

 

     Zaprvé, že bychom založili gramofonovou firmu a zadruhé, že budeme vydávat hudební časopis orientovaný na sběratele gramofonových desek.

 

     Po listopadových událostech roku 1989 a celkovém uvolnění společenských poměrů jsme okamžitě začali na námi vysněných cílech pracovat. Přítel, který měl ekonomické vzdělání, zaregistroval gramofovou firmu pod názvem Check (Records). Prvním vydaným titulem byla nahrávka americké alternativní skupiny Stutter o názvu  Broken Snakes  s číslem CH-CD 01 pro CD a CH-LP 01 pro vinyl s datem expedice z Gramofonových závodů v Loděnicích u Prahy 4.3.1991. Náklad nebyl vysoký, 1500 ks pro LP a 1000 ks pro CD verzi. Realizace právě této nahrávky byla umožněná díky osobnímu kontaktu se členy Stutter. Uvedená nahrávka je prokazatelně prvním vydaným originálem vydaným u nás po politických změnách ve východní Evropě.

 

     Ve stejné době jsme začali připravovat časopis pro sběratele desek s názvem  FONORAMA.  K vydání prvního čísla došlo o rok později. Bylo označeno číslem 1/1992 (05.1992). Náklad byl ve výši 5000 výtisků. Po drahém inzerátu v časopisu Rock & Pop jsme dostali jen 90 žádostí o předplatné. To pro nás bylo obrovským zklamáním.  Z uvedeného důvodu nebylo možné ve vydávání časopisu pokračovat, finanční náklady by nebylo z čeho hradit. Časopis pro sběratele desek není u nás vydáván doposud, resp. jsem se s ním nesetkal.

 

      Podobný osud potkal naši gramofonovou firmu. Určité množství CD jsme odeslali členům Stutter jako náhradu za poskytnutí nahrávky, větší část CD se prodala, hlavně v obchodních domech Prior, kde v té době přítel pracoval ve vedoucí funkci. Zbytek, snad několik desítek kusů, mám ještě doma.

 

     Daleko hůře to však dopadlo s vinylovým nákladem. Velice negativně se na jejich prodeji projevil tehdejší totální útok na vinyly díky vynalezení "nového, dokonalého a nezničitelného" nosiče: Compact Disc (CD). Celkově prodej nepokryl ani vynaložené náklady a nebylo proto možné v činnosti gramofonové firmy pokračovat.

 

Zdeněk Rada

Copyright  ©  2008 - 2022  Zdeněk Rada